Polityka Prywatności

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) istnieje sześć legalnych podstaw przetwarzania danych osobowych. Są one szczegółowo opisane w następujący sposób:

Zgoda – osoba fizyczna wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w określonym celu
Umowa – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy z osobą fizyczną lub dlatego, że poprosiła Cię o podjęcie określonych kroków przed zawarciem umowy
Obowiązek prawny – przetwarzanie jest niezbędne do zachowania zgodności z prawem (z wyłączeniem zobowiązań umownych)
Istotne interesy – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony czyjegoś życia
Zadanie publiczne – przetwarzanie jest niezbędne, abyś mógł wykonać zadanie w interesie publicznym lub dla swoich funkcji służbowych, a zadanie lub funkcja ma jasną podstawę prawną
Prawnie uzasadnione interesy – przetwarzanie jest niezbędne dla Twoich uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów strony trzeciej, chyba że istnieje dobry powód do ochrony danych osobowych osoby, który jest nadrzędny wobec tych uzasadnionych interesów. (Nie ma to zastosowania, jeśli jesteś organem publicznym przetwarzającym dane w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych).
Więcej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie ico.org.uk

Magic Modular® rozumie, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna i zależy Ci na tym, jak Twoje dane osobowe są wykorzystywane i udostępniane online. Szanujemy i cenimy prywatność każdego, kto odwiedza tę witrynę internetową www.magicmodular.pl („Nasza witryna”) i będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany tutaj oraz w sposób zgodny z naszymi obowiązki i Twoje prawa wynikające z przepisów prawa.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę Prywatności i upewnij się, że ją rozumiesz. [Uznaje się, że akceptacja naszej Polityki prywatności następuje przy pierwszym korzystaniu z naszej witryny] ORAZ / LUB [Podczas zakładania konta będziesz musiał przeczytać i zaakceptować niniejszą Politykę prywatności]. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej witryny.

1. Definicje i interpretacje

W niniejszej Polityce następujące terminy mają następujące znaczenie:

„Konto” oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i / lub korzystania z określonych obszarów i funkcji naszej witryny;
„Cookie” oznacza mały plik tekstowy umieszczony na Twoim komputerze lub urządzeniu przez Naszą Witrynę, gdy odwiedzasz określone części naszej Witryny i / lub gdy korzystasz z niektórych funkcji naszej Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez naszą witrynę są określone w sekcji 13 poniżej;[„Prawo dotyczące plików cookie” oznacza odpowiednie części przepisów dotyczących prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywy WE) z 2003 r .;] „Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane dotyczące osoby możliwej do zidentyfikowania, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie tych danych. W tym przypadku chodzi o dane osobowe, które nam przekazujesz za pośrednictwem naszej Strony. W stosownych przypadkach definicja ta obejmuje definicje zawarte w [ustawie o ochronie danych z 1998 r.] LUB [rozporządzeniu UE 2016/679 – ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”)]; i
„My ” Magic Modular® Bogdan Jaśniewski [ działalnosc zarejestrowana pod adresem Magic Modular® Polska, Park Naukowo-Technologiczny

Technologiczna 2, 45-839 Opole, Polska ]

2. Informacje o nas

Nasza strona jest [własnością i jest zarządzana przez Magic Modular® UK] 2a. [Nasz numer NIP/VAT ID: 7471701421] 2b. [Naszym inspektorem ochrony danych jest Bogdan Jasniewski, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail biuro@magicmodular.pl]

3. Co obejmuje ta polityka?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko korzystania z naszej witryny. Nasza witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad sposobem gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania danych użytkownika przez inne witryny internetowe i zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich witryn przed przekazaniem im jakichkolwiek danych.

4. Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa wynikające z RODO, które są zgodne z niniejszą Polityką i naszym wykorzystaniem danych osobowych:
4a. Prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas danych osobowych;
4b. Prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie (patrz sekcja 12);
4c.Prawo do sprostowania, jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy o Tobie są niedokładne lub niekompletne (prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych w sekcji 14);
4d. Prawo do bycia zapomnianym – tj. Prawo do zażądania od nas usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie (przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez ograniczony czas, jak wyjaśniono w sekcji 6, ale jeśli chcesz, abyśmy usunęli je wcześniej, prosimy skontaktuj się z nami, korzystając z danych w punkcie 14);

4e. Prawo do sprostowania, jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy o Tobie są niedokładne lub niekompletne (prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych w sekcji 14);
4f. Prawo do bycia zapomnianym – tj. Prawo do zażądania od nas usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie (przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez ograniczony czas, jak wyjaśniono w sekcji 6, ale jeśli chcesz, abyśmy usunęli je wcześniej, prosimy skontaktuj się z nami, korzystając z danych w punkcie 14);
4g. Prawo do ograniczenia (tj. Zapobieżenia) przetwarzania Twoich danych osobowych;
4h. Prawo do przenoszenia danych (uzyskanie kopii swoich danych osobowych w celu ponownego wykorzystania w innej usłudze lub organizacji);
4i. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych do określonych celów; i

4j. Prawa związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Jeśli masz jakiekolwiek podstawy do złożenia skargi w związku z wykorzystaniem przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji 14, a dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problem za Ciebie.

5. Jakie dane zbieramy?

W zależności od tego, jak korzystasz z naszej witryny, możemy zbierać niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych [i nieosobowych] (zobacz również sekcję 13 dotyczącą korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii [oraz nasze zasady dotyczące plików cookie www.magicmodular.pl / cookie-policy /]):

[Nazwa;] [Data urodzenia;] [płeć;] [nazwa firmy / firmy] [stanowisko;] [zawód;] [dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;] [informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania;] [informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych / debetowych;] [Adres IP;] [typ i wersja przeglądarki internetowej;] [system operacyjny;] [lista adresów URL zaczynających się od witryny odsyłającej, Twojej aktywności w Naszej witrynie i witryny, do której wychodzisz;]

6. Jak wykorzystujemy Twoje dane?

6a. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób, nie dłużej niż jest to konieczne w świetle powodu (powodów), dla których zostały po raz pierwszy zebrane. Będziemy zawsze przestrzegać naszych zobowiązań i chronić Twoje prawa wynikające z [ustawy o ochronie danych z 1998 r.] LUB [RODO]. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w sekcji 7 poniżej.
6b. Wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych będzie zawsze miało podstawę prawną, albo dlatego, że jest to niezbędne do wykonania przez nas umowy z Tobą, ponieważ wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych (np. Zapisując się na e-maile), albo dlatego, że jest to w naszych uzasadnionych interesach. W szczególności możemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:

[Udostępnianie i zarządzanie kontem;] [Zapewnianie i zarządzanie dostępem do naszej witryny;] [Personalizacja i dostosowanie sposobu korzystania z naszej witryny;] [Dostarczanie Tobie naszych [produktów] ORAZ / LUB [usług] (pamiętaj, że wymagamy Twoich danych osobowych w celu zawarcia z Tobą umowy);] [Personalizowanie i dostosowywanie naszych [produktów] ORAZ / LUB [usług] dla Ciebie;] [Odpowiadanie na e-maile od Ciebie;] [Dostarczanie wiadomości e-mail, na które wyraziłeś zgodę (możesz zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować w dowolnym momencie poprzez subskrypcję witryny;] [Badania rynku;] [Analiza korzystania z naszej witryny przez użytkownika [i zbieranie opinii], aby umożliwić nam ciągłe ulepszanie naszej witryny i korzystanie z niej przez użytkownika;]

6c. [Za Twoją zgodą i / lub jeśli jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane do celów marketingowych, które mogą obejmować kontaktowanie się z Tobą przez [e-mail] ORAZ / LUB [telefon] ORAZ / LUB [SMS] ORAZ / LUB [post] z informacje, nowości i oferty dotyczące naszych [produktów] ORAZ / LUB [usług]. Nie będziemy jednak wysyłać Ci żadnych niezamówionych materiałów marketingowych ani spamu i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby w pełni chronić Twoje prawa i przestrzegać naszych zobowiązań wynikających z [Ustawy o ochronie danych z 1998 r.] LUB [RODO] oraz Prywatności i komunikacji elektronicznej (Dyrektywa WE) rozporządzenia z 2003 r.] 6d. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych oraz zażądać, abyśmy je usunęli.
6e. Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne w świetle powodu (powodów), dla których zostały po raz pierwszy zebrane. Dane będą zatem przechowywane przez kolejne okresy (lub ich przechowywanie zostanie określone na następujących podstawach);

7. Jak i gdzie przechowujemy Twoje dane?

7a. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do ich wykorzystania w sposób opisany powyżej w sekcji 6 i / lub tak długo, jak mamy Twoją zgodę na ich przechowywanie.
7b. [Twoje dane będą przechowywane tylko na terenie RP] LUB
7c. [Twoje dane będą przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein).] LUB
7d. [Niektóre lub wszystkie Twoje dane mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Uznaje się, że akceptujesz to i zgadzasz się na to, korzystając z naszej witryny i przesyłając nam informacje. Jeśli przechowujemy dane poza EOG, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane tak bezpiecznie i bezpiecznie, jak w na terenie RP i zgodnie z [Ustawą o ochronie danych z 1998 r.] LUB [RODO].] 7e. Bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo ważne i aby chronić twoje dane, podjęliśmy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia i zabezpieczenia danych gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny.

8. Czy udostępniamy Twoje dane?

8a. [Z zastrzeżeniem punktu 8.2, nie będziemy udostępniać żadnych danych użytkownika stronom trzecim w żadnym celu.
W pewnych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia pewnych posiadanych przez nas danych, które mogą obejmować Twoje dane osobowe, na przykład, gdy bierzemy udział w postępowaniu sądowym, gdy wypełniamy zobowiązania prawne, nakaz sądowy lub organ rządowy organ.] LUB
8b. [[Możemy udostępniać Twoje dane innym firmom z naszej grupy. Obejmuje to [nasze spółki zależne] ORAZ / LUB [nasza spółka holdingowa i jej spółki zależne].] 8c. [Czasami możemy zawierać umowy ze stronami trzecimi w celu dostarczania [produktów i] usług w naszym imieniu. Może to obejmować przetwarzanie płatności, dostawę towarów, funkcje wyszukiwarek, reklamy i marketing. W niektórych przypadkach strony trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich Twoich danych. W przypadku, gdy którekolwiek z Twoich danych są wymagane do takiego celu, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, pewny i zgodny z Twoimi prawami, naszymi obowiązkami i zobowiązaniami strony trzeciej zgodnie z prawem. .] 8d. [Możemy tworzyć statystyki dotyczące korzystania z naszej witryny, w tym dane dotyczące ruchu, wzorców użytkowania, numerów użytkowników, sprzedaży i inne informacje. Wszystkie takie dane będą zanonimizowane i nie będą zawierać żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby ani żadnych zanonimizowanych danych, które można łączyć z innymi danymi i wykorzystywać do identyfikacji użytkownika. Możemy od czasu do czasu udostępniać takie dane stronom trzecim, takim jak potencjalni inwestorzy, podmioty stowarzyszone, partnerzy i reklamodawcy. Dane będą udostępniane i wykorzystywane wyłącznie w granicach prawa.] 8e. [Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane używane przez nas i wymienione poniżej znajdują się] LUB [Czasami możemy korzystać z zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, które znajdują się] poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE , plus Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Jeśli przekazujemy jakiekolwiek dane osobowe poza EOG, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane tak bezpiecznie i bezpiecznie, jak w Wielkiej Brytanii i zgodnie z [Ustawą o ochronie danych z 1998 r.] LUB [RODO] 8f. W pewnych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia pewnych posiadanych przez nas danych, które mogą obejmować Twoje dane osobowe, na przykład, gdy bierzemy udział w postępowaniu sądowym, gdy przestrzegamy wymogów prawnych, nakazu sądowego lub instytucji rządowej autorytet.]

9. Co się stanie, jeśli nasza firma zmieni właściciela?

9a. Możemy od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i / lub przekazaniem kontroli nad całością lub częścią naszej działalności. Wszelkie dane osobowe, które podałeś, będą, jeśli ma to znaczenie dla dowolnej części naszej działalności, która jest przekazywana, wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowa strona kontrolująca będzie miała pozwolenie, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. wykorzystywać te dane tylko do tych samych celów, do których zostały pierwotnie zebrane przez nas.
9b. W przypadku, gdyby jakiekolwiek z Twoich danych były przekazywane w taki sposób, [nie] zostaniesz z wyprzedzeniem skontaktuje się z Tobą i poinformujemy Cię o zmianach. [Kiedy się z Tobą skontaktujemy, [nie będziesz] jednak mieć możliwości usunięcia swoich danych lub ich ujawnienia nowemu właścicielowi lub kontrolerowi.]

10. Jak możesz kontrolować swoje dane?

10a. [Oprócz praw wynikających z RODO, określonych w punkcie 4, kiedy] LUB [Kiedy] przesyłasz dane osobowe za pośrednictwem naszej witryny, możesz mieć możliwość ograniczenia wykorzystywania przez nas twoich danych. W szczególności staramy się zapewnić Ci silną kontrolę nad wykorzystaniem przez nas Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, co możesz zrobić, rezygnując z subskrypcji za pomocą linków podanych w naszych wiadomościach e-mail oraz w punkcie podania swoich danych [i poprzez zarządzanie swoim Kontem]).
10b. Możesz również zarejestrować się w jednej lub kilku usługach preferencyjnych działających w Wielkiej Brytanii: Usługa preferencji telefonicznych („TPS”), Usługa preferencji telefonicznych w firmie („CTPS”) oraz Usługa preferencji dotyczących korespondencji („ MPS ”). Mogą one pomóc w zapobieganiu otrzymywaniu niezamówionych treści marketingowych. Należy jednak pamiętać, że usługi te nie uniemożliwiają otrzymywania komunikatów marketingowych, na których otrzymywanie wyraziłeś zgodę.

11. Twoje prawo do wstrzymania informacji

11a. Możesz uzyskać dostęp do [niektórych obszarów] naszej witryny bez podawania jakichkolwiek danych. [Jednakże, aby korzystać ze wszystkich funkcji i funkcji dostępnych w naszej Witrynie, może być konieczne przesłanie lub zezwolenie na gromadzenie pewnych danych.] 11b. Możesz ograniczyć korzystanie przez nas z plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 13 [i naszej Polityce plików cookie www.magicmodular.pl/cookie-policy/].

12. Jak uzyskać dostęp do swoich danych?

Masz prawo zażądać kopii wszelkich swoich danych osobowych, które posiadamy (jeśli takie dane są przechowywane). [Zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. Wymagamy uiszczenia niewielkiej opłaty, która nie przekroczy £ <>.] LUB [Zgodnie z RODO żadna opłata nie jest pobierana, a wszelkie informacje udzielimy w odpowiedzi na Twoje żądanie bezpłatnie opłat.] Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem mail biuro@magicmodular.pl lub korzystając z danych kontaktowych poniżej w sekcji 14. [Alternatywnie, zapoznaj się z naszą polityką ochrony danych.]

12a. [Nasze wykorzystanie plików cookie] 12b. [Nasza Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do określonych plików cookie podmiotów pierwszych na Twoim komputerze lub urządzeniu. Własne pliki cookie to te, które są umieszczane bezpośrednio przez nas i są używane tylko przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić i ulepszyć korzystanie z naszej witryny oraz w celu zapewnienia i ulepszenia naszych [produktów] ORAZ / LUB [usług]. Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoja prywatność i dane osobowe są przez cały czas chronione i szanowane.
12c. Wszystkie pliki cookie używane przez naszą witrynę i na niej są używane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie.
12d. Zanim pliki cookie zostaną umieszczone na komputerze lub urządzeniu, zostanie wyświetlona polityka dotycząca plików cookie z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz nam zapewnienie najlepszych możliwych doświadczeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje naszej witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem. [Będziesz mieć możliwość zezwolenia tylko na pliki cookie pierwszej kategorii i zablokowania plików cookie stron trzecich.] 12e. [Niektóre funkcje naszej witryny zależą od działania plików cookie. Zgodnie z prawem dotyczącym plików cookie te pliki cookie są „absolutnie konieczne”. Te pliki cookie przedstawiono poniżej w sekcji 13.5. Twoja zgoda nie będzie wymagana na umieszczanie tych plików cookie, ale nadal ważne jest, abyś był ich świadomy. 12f. Możesz nadal blokować te pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jak opisano poniżej w sekcji 13.9, ale pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli to zrobisz. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Twoja prywatność nie była zagrożona, zezwalając im.] 12g. Nasza Witryna korzysta z usług analitycznych świadczonych przez Google Analytics. Analityka witryny internetowej oznacza zestaw narzędzi służących do zbierania i analizowania anonimowych informacji o użytkowaniu, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób używana jest Nasza Witryna. To z kolei umożliwia nam ulepszanie naszej Witryny oraz [produktów] ORAZ / LUB [usług] oferowanych za jej pośrednictwem. Nie musisz zezwalać nam na korzystanie z tych plików cookie, jednak chociaż korzystanie przez nas z nich nie stanowi żadnego zagrożenia dla Twojej prywatności ani bezpiecznego korzystania z naszej witryny, umożliwia nam to ciągłe ulepszanie naszej witryny, czyniąc ją lepszą i bardziej przydatne doświadczenie dla Ciebie.
12h. Usługi analityczne używane przez naszą witrynę używają plików cookie do gromadzenia wymaganych informacji.
12i. Usługi analityczne używane przez naszą witrynę używają następujących plików cookie:
12j. Oprócz kontroli, które zapewniamy, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych umożliwia również wybór, czy chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookie stron trzecich. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy w przeglądarce internetowej lub w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
12k. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub urządzenia, jednak możesz utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do naszej witryny, w tym między innymi ustawienia logowania i personalizacji.
12l. Zaleca się aktualizowanie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz zapoznanie się z pomocą i wskazówkami dostarczonymi przez twórcę przeglądarki internetowej i producenta komputera lub urządzenia, jeśli nie masz pewności co do zmiany ustawień prywatności. ]LUB

[Nasza Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do określonych plików cookie podmiotów pierwszych na Twoim komputerze lub urządzeniu. Własne pliki cookie to te, które są umieszczane bezpośrednio przez nas i są używane tylko przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić i ulepszyć korzystanie z naszej witryny oraz w celu zapewnienia i ulepszenia naszych [produktów] ORAZ / LUB [usług]. Ponadto Nasz Serwis korzysta z usług analitycznych świadczonych przez Google Analytics, które również wykorzystują pliki Cookies. Analiza witryny oznacza zestaw narzędzi służących do gromadzenia i analizowania statystyk użytkowania, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszej witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie www.magicmodular.plo/cookie-policy/.]

13. Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej witryny lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail biuro@magicmodular.pl

Upewnij się, że Twoje zapytanie jest jasne, zwłaszcza jeśli jest to prośba o informacje o danych, które posiadamy o Tobie (jak w punkcie 12 powyżej).

14. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności (na przykład w przypadku zmiany prawa). Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w naszej witrynie i zostanie uznane, że zaakceptowałeś warunki Polityki prywatności przy pierwszym korzystaniu z naszej witryny po wprowadzeniu zmian. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco.